Algemene Voorwaarden

Op de producten en dienstverlening van AMI Computers zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing.
Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en afzonderlijke, specifieke modules.
De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid.
In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

 Algemeen.pdf
 Module01 Licentie voor programmatuur.pdf
 Module02 Ontwikkeling van programmatuur.pdf
 Module03 Onderhoud van programmatuur.pdf
 Module 13 Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur.pdf